Articles | Volume 14, issue 7
https://doi.org/10.5194/gmd-14-4465-2021
https://doi.org/10.5194/gmd-14-4465-2021
Model experiment description paper
 | 
21 Jul 2021
Model experiment description paper |  | 21 Jul 2021

Impact of Initialized Land Surface Temperature and Snowpack on Subseasonal to Seasonal Prediction Project, Phase I (LS4P-I): organization and experimental design

Yongkang Xue, Tandong Yao, Aaron A. Boone, Ismaila Diallo, Ye Liu, Xubin Zeng, William K. M. Lau, Shiori Sugimoto, Qi Tang, Xiaoduo Pan, Peter J. van Oevelen, Daniel Klocke, Myung-Seo Koo, Tomonori Sato, Zhaohui Lin, Yuhei Takaya, Constantin Ardilouze, Stefano Materia, Subodh K. Saha, Retish Senan, Tetsu Nakamura, Hailan Wang, Jing Yang, Hongliang Zhang, Mei Zhao, Xin-Zhong Liang, J. David Neelin, Frederic Vitart, Xin Li, Ping Zhao, Chunxiang Shi, Weidong Guo, Jianping Tang, Miao Yu, Yun Qian, Samuel S. P. Shen, Yang Zhang, Kun Yang, Ruby Leung, Yuan Qiu, Daniele Peano, Xin Qi, Yanling Zhan, Michael A. Brunke, Sin Chan Chou, Michael Ek, Tianyi Fan, Hong Guan, Hai Lin, Shunlin Liang, Helin Wei, Shaocheng Xie, Haoran Xu, Weiping Li, Xueli Shi, Paulo Nobre, Yan Pan, Yi Qin, Jeff Dozier, Craig R. Ferguson, Gianpaolo Balsamo, Qing Bao, Jinming Feng, Jinkyu Hong, Songyou Hong, Huilin Huang, Duoying Ji, Zhenming Ji, Shichang Kang, Yanluan Lin, Weiguang Liu, Ryan Muncaster, Patricia de Rosnay, Hiroshi G. Takahashi, Guiling Wang, Shuyu Wang, Weicai Wang, Xu Zhou, and Yuejian Zhu

Related authors

Development of a plant carbon-nitrogen interface coupling framework in a coupled biophysical-ecosystem-biogeochemical model (SSiB5/Triffid/DayCent-SOM v1.0): Its parameterization, implementation, and evaluation
Zheng Xiang, Yongkang Xue, Weidong Guo, Melannie D. Hartman, Ye Liu, and William J. Parton
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-2634,https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-2634, 2023
Short summary
A plant carbon-nitrogen interface coupling framework in a coupled biophysical-ecosystem-biogeochemical model, SSiB version5/TRIFFID/DayCent-SOM: Its parameterization, implementation, and evaluation
Zheng Xiang, Yongkang Xue, Weidong Guo, Melannie D. Hartman, Ye Liu, and William J. Parton
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2022-1111,https://doi.org/10.5194/egusphere-2022-1111, 2022
Preprint archived
Short summary
Modeling the short-term fire effects on vegetation dynamics and surface energy in southern Africa using the improved SSiB4/TRIFFID-Fire model
Huilin Huang, Yongkang Xue, Ye Liu, Fang Li, and Gregory S. Okin
Geosci. Model Dev., 14, 7639–7657, https://doi.org/10.5194/gmd-14-7639-2021,https://doi.org/10.5194/gmd-14-7639-2021, 2021
Short summary
Impact of frozen soil processes on soil thermal characteristics at seasonal to decadal scales over the Tibetan Plateau and North China
Qian Li, Yongkang Xue, and Ye Liu
Hydrol. Earth Syst. Sci., 25, 2089–2107, https://doi.org/10.5194/hess-25-2089-2021,https://doi.org/10.5194/hess-25-2089-2021, 2021
Short summary
Modeling long-term fire impact on ecosystem characteristics and surface energy using a process-based vegetation–fire model SSiB4/TRIFFID-Fire v1.0
Huilin Huang, Yongkang Xue, Fang Li, and Ye Liu
Geosci. Model Dev., 13, 6029–6050, https://doi.org/10.5194/gmd-13-6029-2020,https://doi.org/10.5194/gmd-13-6029-2020, 2020
Short summary