Articles | Volume 9, issue 2
https://doi.org/10.5194/gmd-9-505-2016
https://doi.org/10.5194/gmd-9-505-2016
Model description paper
 | 
08 Feb 2016
Model description paper |  | 08 Feb 2016

Description and evaluation of a new four-mode version of the Modal Aerosol Module (MAM4) within version 5.3 of the Community Atmosphere Model

X. Liu, P.-L. Ma, H. Wang, S. Tilmes, B. Singh, R. C. Easter, S. J. Ghan, and P. J. Rasch

Related authors

Description and performance of a sectional aerosol microphysical model in the Community Earth System Model (CESM2)
Simone Tilmes, Michael J. Mills, Yunqian Zhu, Charles G. Bardeen, Francis Vitt, Pengfei Yu, David Fillmore, Xiaohong Liu, Brian Toon, and Terry Deshler
Geosci. Model Dev., 16, 6087–6125, https://doi.org/10.5194/gmd-16-6087-2023,https://doi.org/10.5194/gmd-16-6087-2023, 2023
Short summary
Regional to global distributions, trends, and drivers of biogenic volatile organic compound emission from 2001 to 2020
Hao Wang, Xiaohong Liu, Chenglai Wu, and Guangxing Lin
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-1830,https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-1830, 2023
Short summary
Importance of different parameterization changes for the updated dust cycle modeling in the Community Atmosphere Model (version 6.1)
Longlei Li, Natalie M. Mahowald, Jasper F. Kok, Xiaohong Liu, Mingxuan Wu, Danny M. Leung, Douglas S. Hamilton, Louisa K. Emmons, Yue Huang, Neil Sexton, Jun Meng, and Jessica Wan
Geosci. Model Dev., 15, 8181–8219, https://doi.org/10.5194/gmd-15-8181-2022,https://doi.org/10.5194/gmd-15-8181-2022, 2022
Short summary
Effective radiative forcing of anthropogenic aerosols in E3SM version 1: historical changes, causality, decomposition, and parameterization sensitivities
Kai Zhang, Wentao Zhang, Hui Wan, Philip J. Rasch, Steven J. Ghan, Richard C. Easter, Xiangjun Shi, Yong Wang, Hailong Wang, Po-Lun Ma, Shixuan Zhang, Jian Sun, Susannah M. Burrows, Manish Shrivastava, Balwinder Singh, Yun Qian, Xiaohong Liu, Jean-Christophe Golaz, Qi Tang, Xue Zheng, Shaocheng Xie, Wuyin Lin, Yan Feng, Minghuai Wang, Jin-Ho Yoon, and L. Ruby Leung
Atmos. Chem. Phys., 22, 9129–9160, https://doi.org/10.5194/acp-22-9129-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-9129-2022, 2022
Short summary
OCEANFILMS (Organic Compounds from Ecosystems to Aerosols: Natural Films and Interfaces via Langmuir Molecular Surfactants) sea spray organic aerosol emissions – implementation in a global climate model and impacts on clouds
Susannah M. Burrows, Richard C. Easter, Xiaohong Liu, Po-Lun Ma, Hailong Wang, Scott M. Elliott, Balwinder Singh, Kai Zhang, and Philip J. Rasch
Atmos. Chem. Phys., 22, 5223–5251, https://doi.org/10.5194/acp-22-5223-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-5223-2022, 2022
Short summary