Articles | Volume 9, issue 5
https://doi.org/10.5194/gmd-9-1959-2016
https://doi.org/10.5194/gmd-9-1959-2016
Development and technical paper
 | 
27 May 2016
Development and technical paper |  | 27 May 2016

Sensitivity of biogenic volatile organic compounds to land surface parameterizations and vegetation distributions in California

Chun Zhao, Maoyi Huang, Jerome D. Fast, Larry K. Berg, Yun Qian, Alex Guenther, Dasa Gu, Manish Shrivastava, Ying Liu, Stacy Walters, Gabriele Pfister, Jiming Jin, John E. Shilling, and Carsten Warneke

Related authors

Technical descriptions of the experimental dynamical downscaling simulations over North America by the CAM–MPAS variable-resolution model
Koichi Sakaguchi, L. Ruby Leung, Colin M. Zarzycki, Jihyeon Jang, Seth McGinnis, Bryce E. Harrop, William C. Skamarock, Andrew Gettelman, Chun Zhao, William J. Gutowski, Stephen Leak, and Linda Mearns
Geosci. Model Dev., 16, 3029–3081, https://doi.org/10.5194/gmd-16-3029-2023,https://doi.org/10.5194/gmd-16-3029-2023, 2023
Short summary
The impacts of dust aerosol and convective available potential energy on precipitation vertical structure in southeastern China as seen from multisource observations
Hongxia Zhu, Rui Li, Shuping Yang, Chun Zhao, Zhe Jiang, and Chen Huang
Atmos. Chem. Phys., 23, 2421–2437, https://doi.org/10.5194/acp-23-2421-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-2421-2023, 2023
Short summary
Simulations of aerosol pH in China using WRF-Chem (v4.0): sensitivities of aerosol pH and its temporal variations during haze episodes
Xueyin Ruan, Chun Zhao, Rahul A. Zaveri, Pengzhen He, Xinming Wang, Jingyuan Shao, and Lei Geng
Geosci. Model Dev., 15, 6143–6164, https://doi.org/10.5194/gmd-15-6143-2022,https://doi.org/10.5194/gmd-15-6143-2022, 2022
Short summary
The sensitivity of simulated aerosol climatic impact to domain size using regional model (WRF-Chem v3.6)
Xiaodong Wang, Chun Zhao, Mingyue Xu, Qiuyan Du, Jianqiu Zheng, Yun Bi, Shengfu Lin, and Yali Luo
Geosci. Model Dev., 15, 199–218, https://doi.org/10.5194/gmd-15-199-2022,https://doi.org/10.5194/gmd-15-199-2022, 2022
Short summary
Modeling sensitivities of BVOCs to different versions of MEGAN emission schemes in WRF-Chem (v3.6) and its impacts over eastern China
Mingshuai Zhang, Chun Zhao, Yuhan Yang, Qiuyan Du, Yonglin Shen, Shengfu Lin, Dasa Gu, Wenjing Su, and Cheng Liu
Geosci. Model Dev., 14, 6155–6175, https://doi.org/10.5194/gmd-14-6155-2021,https://doi.org/10.5194/gmd-14-6155-2021, 2021
Short summary