Articles | Volume 14, issue 3
Geosci. Model Dev., 14, 1219–1236, 2021
https://doi.org/10.5194/gmd-14-1219-2021
Geosci. Model Dev., 14, 1219–1236, 2021
https://doi.org/10.5194/gmd-14-1219-2021

Model evaluation paper 05 Mar 2021

Model evaluation paper | 05 Mar 2021

Evaluation of the interactive stratospheric ozone (O3v2) module in the E3SM version 1 Earth system model

Qi Tang et al.

Related authors

Impact of Initialized Land Surface Temperature and Snowpack on Subseasonal to Seasonal Prediction Project, Phase I (LS4P-I): organization and experimental design
Yongkang Xue, Tandong Yao, Aaron A. Boone, Ismaila Diallo, Ye Liu, Xubin Zeng, William K. M. Lau, Shiori Sugimoto, Qi Tang, Xiaoduo Pan, Peter J. van Oevelen, Daniel Klocke, Myung-Seo Koo, Tomonori Sato, Zhaohui Lin, Yuhei Takaya, Constantin Ardilouze, Stefano Materia, Subodh K. Saha, Retish Senan, Tetsu Nakamura, Hailan Wang, Jing Yang, Hongliang Zhang, Mei Zhao, Xin-Zhong Liang, J. David Neelin, Frederic Vitart, Xin Li, Ping Zhao, Chunxiang Shi, Weidong Guo, Jianping Tang, Miao Yu, Yun Qian, Samuel S. P. Shen, Yang Zhang, Kun Yang, Ruby Leung, Yuan Qiu, Daniele Peano, Xin Qi, Yanling Zhan, Michael A. Brunke, Sin Chan Chou, Michael Ek, Tianyi Fan, Hong Guan, Hai Lin, Shunlin Liang, Helin Wei, Shaocheng Xie, Haoran Xu, Weiping Li, Xueli Shi, Paulo Nobre, Yan Pan, Yi Qin, Jeff Dozier, Craig R. Ferguson, Gianpaolo Balsamo, Qing Bao, Jinming Feng, Jinkyu Hong, Songyou Hong, Huilin Huang, Duoying Ji, Zhenming Ji, Shichang Kang, Yanluan Lin, Weiguang Liu, Ryan Muncaster, Patricia de Rosnay, Hiroshi G. Takahashi, Guiling Wang, Shuyu Wang, Weicai Wang, Xu Zhou, and Yuejian Zhu
Geosci. Model Dev., 14, 4465–4494, https://doi.org/10.5194/gmd-14-4465-2021,https://doi.org/10.5194/gmd-14-4465-2021, 2021
Short summary
Effects of coupling a stochastic convective parameterization with the Zhang–McFarlane scheme on precipitation simulation in the DOE E3SMv1.0 atmosphere model
Yong Wang, Guang J. Zhang, Shaocheng Xie, Wuyin Lin, George C. Craig, Qi Tang, and Hsi-Yen Ma
Geosci. Model Dev., 14, 1575–1593, https://doi.org/10.5194/gmd-14-1575-2021,https://doi.org/10.5194/gmd-14-1575-2021, 2021
Short summary
Climate model projections from the Scenario Model Intercomparison Project (ScenarioMIP) of CMIP6
Claudia Tebaldi, Kevin Debeire, Veronika Eyring, Erich Fischer, John Fyfe, Pierre Friedlingstein, Reto Knutti, Jason Lowe, Brian O'Neill, Benjamin Sanderson, Detlef van Vuuren, Keywan Riahi, Malte Meinshausen, Zebedee Nicholls, Katarzyna B. Tokarska, George Hurtt, Elmar Kriegler, Jean-Francois Lamarque, Gerald Meehl, Richard Moss, Susanne E. Bauer, Olivier Boucher, Victor Brovkin, Young-Hwa Byun, Martin Dix, Silvio Gualdi, Huan Guo, Jasmin G. John, Slava Kharin, YoungHo Kim, Tsuyoshi Koshiro, Libin Ma, Dirk Olivié, Swapna Panickal, Fangli Qiao, Xinyao Rong, Nan Rosenbloom, Martin Schupfner, Roland Séférian, Alistair Sellar, Tido Semmler, Xiaoying Shi, Zhenya Song, Christian Steger, Ronald Stouffer, Neil Swart, Kaoru Tachiiri, Qi Tang, Hiroaki Tatebe, Aurore Voldoire, Evgeny Volodin, Klaus Wyser, Xiaoge Xin, Shuting Yang, Yongqiang Yu, and Tilo Ziehn
Earth Syst. Dynam., 12, 253–293, https://doi.org/10.5194/esd-12-253-2021,https://doi.org/10.5194/esd-12-253-2021, 2021
Short summary
Quantifying CanESM5 and EAMv1 sensitivities to Mt. Pinatubo volcanic forcing for the CMIP6 historical experiment
Landon A. Rieger, Jason N. S. Cole, John C. Fyfe, Stephen Po-Chedley, Philip J. Cameron-Smith, Paul J. Durack, Nathan P. Gillett, and Qi Tang
Geosci. Model Dev., 13, 4831–4843, https://doi.org/10.5194/gmd-13-4831-2020,https://doi.org/10.5194/gmd-13-4831-2020, 2020
Short summary
Regionally refined test bed in E3SM atmosphere model version 1 (EAMv1) and applications for high-resolution modeling
Qi Tang, Stephen A. Klein, Shaocheng Xie, Wuyin Lin, Jean-Christophe Golaz, Erika L. Roesler, Mark A. Taylor, Philip J. Rasch, David C. Bader, Larry K. Berg, Peter Caldwell, Scott E. Giangrande, Richard B. Neale, Yun Qian, Laura D. Riihimaki, Charles S. Zender, Yuying Zhang, and Xue Zheng
Geosci. Model Dev., 12, 2679–2706, https://doi.org/10.5194/gmd-12-2679-2019,https://doi.org/10.5194/gmd-12-2679-2019, 2019

Related subject area

Atmospheric sciences
Efficient ensemble generation for uncertain correlated parameters in atmospheric chemical models: a case study for biogenic emissions from EURAD-IM version 5
Annika Vogel and Hendrik Elbern
Geosci. Model Dev., 14, 5583–5605, https://doi.org/10.5194/gmd-14-5583-2021,https://doi.org/10.5194/gmd-14-5583-2021, 2021
Short summary
Position correction in dust storm forecasting using LOTOS-EUROS v2.1: grid-distorted data assimilation v1.0
Jianbing Jin, Arjo Segers, Hai Xiang Lin, Bas Henzing, Xiaohui Wang, Arnold Heemink, and Hong Liao
Geosci. Model Dev., 14, 5607–5622, https://doi.org/10.5194/gmd-14-5607-2021,https://doi.org/10.5194/gmd-14-5607-2021, 2021
Short summary
Atmosphere–ocean–aerosol–chemistry–climate model SOCOLv4.0: description and evaluation
Timofei Sukhodolov, Tatiana Egorova, Andrea Stenke, William T. Ball, Christina Brodowsky, Gabriel Chiodo, Aryeh Feinberg, Marina Friedel, Arseniy Karagodin-Doyennel, Thomas Peter, Jan Sedlacek, Sandro Vattioni, and Eugene Rozanov
Geosci. Model Dev., 14, 5525–5560, https://doi.org/10.5194/gmd-14-5525-2021,https://doi.org/10.5194/gmd-14-5525-2021, 2021
Short summary
Harmonized Emissions Component (HEMCO) 3.0 as a versatile emissions component for atmospheric models: application in the GEOS-Chem, NASA GEOS, WRF-GC, CESM2, NOAA GEFS-Aerosol, and NOAA UFS models
Haipeng Lin, Daniel J. Jacob, Elizabeth W. Lundgren, Melissa P. Sulprizio, Christoph A. Keller, Thibaud M. Fritz, Sebastian D. Eastham, Louisa K. Emmons, Patrick C. Campbell, Barry Baker, Rick D. Saylor, and Raffaele Montuoro
Geosci. Model Dev., 14, 5487–5506, https://doi.org/10.5194/gmd-14-5487-2021,https://doi.org/10.5194/gmd-14-5487-2021, 2021
Short summary
Mesoscale nesting interface of the PALM model system 6.0
Eckhard Kadasch, Matthias Sühring, Tobias Gronemeier, and Siegfried Raasch
Geosci. Model Dev., 14, 5435–5465, https://doi.org/10.5194/gmd-14-5435-2021,https://doi.org/10.5194/gmd-14-5435-2021, 2021
Short summary

Cited articles

Aschmann, J., Sinnhuber, B.-M., Atlas, E. L., and Schauffler, S. M.: Modeling the transport of very short-lived substances into the tropical upper troposphere and lower stratosphere, Atmos. Chem. Phys., 9, 9237–9247, https://doi.org/10.5194/acp-9-9237-2009, 2009. 
Cariolle, D., Lasserre-Bigorry, A., Royer, J.-F., and Geleyn, J.-F.: A general circulation model simulation of the springtime Antarctic ozone decrease and its impact on mid-latitudes, J. Geophys. Res., 95, 1883–1898, https://doi.org/10.1029/JD095iD02p01883, 1990. 
Chen, P. and Robinson, W. A.: Propagation of Planetary Waves between the Troposphere and Stratosphere, J. Atmos. Sci., 49, 2533–2545, https://doi.org/10.1175/1520-0469(1992)049<2533:POPWBT>2.0.CO;2, 1992.