Articles | Volume 14, issue 10
https://doi.org/10.5194/gmd-14-6113-2021
https://doi.org/10.5194/gmd-14-6113-2021
Model evaluation paper
 | 
12 Oct 2021
Model evaluation paper |  | 12 Oct 2021

Effect of horizontal resolution on the simulation of tropical cyclones in the Chinese Academy of Sciences FGOALS-f3 climate system model

Jinxiao Li, Qing Bao, Yimin Liu, Lei Wang, Jing Yang, Guoxiong Wu, Xiaofei Wu, Bian He, Xiaocong Wang, Xiaoqi Zhang, Yaoxian Yang, and Zili Shen

Related authors

Dynamic MJO forecasts using an ensemble subseasonal-to-seasonal forecast system of IAP-CAS model
Yangke Liu, Qing Bao, Bian He, Xiaofei Wu, Jing Yang, Yimin Liu, Guoxiong Wu, Tao Zhu, Siyuan Zhou, Yao Tang, Ankang Qu, Yalan Fan, Anling Liu, Dandan Chen, Zhaoming Luo, Xing Hu, and Tongwen Wu
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2024-1,https://doi.org/10.5194/egusphere-2024-1, 2024
Short summary
Measurement report: Structure of the atmospheric boundary layer and its relationship with the land-atmosphere interaction on the Tibetan Plateau
Maoshan Li, Wei Fu, Na Chang, Ming Gong, Pei Xu, Yaoming Ma, Zeyong Hu, Yaoxian Yang, and Fanglin Sun
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2022-257,https://doi.org/10.5194/acp-2022-257, 2022
Revised manuscript not accepted
Short summary
Impact of Initialized Land Surface Temperature and Snowpack on Subseasonal to Seasonal Prediction Project, Phase I (LS4P-I): organization and experimental design
Yongkang Xue, Tandong Yao, Aaron A. Boone, Ismaila Diallo, Ye Liu, Xubin Zeng, William K. M. Lau, Shiori Sugimoto, Qi Tang, Xiaoduo Pan, Peter J. van Oevelen, Daniel Klocke, Myung-Seo Koo, Tomonori Sato, Zhaohui Lin, Yuhei Takaya, Constantin Ardilouze, Stefano Materia, Subodh K. Saha, Retish Senan, Tetsu Nakamura, Hailan Wang, Jing Yang, Hongliang Zhang, Mei Zhao, Xin-Zhong Liang, J. David Neelin, Frederic Vitart, Xin Li, Ping Zhao, Chunxiang Shi, Weidong Guo, Jianping Tang, Miao Yu, Yun Qian, Samuel S. P. Shen, Yang Zhang, Kun Yang, Ruby Leung, Yuan Qiu, Daniele Peano, Xin Qi, Yanling Zhan, Michael A. Brunke, Sin Chan Chou, Michael Ek, Tianyi Fan, Hong Guan, Hai Lin, Shunlin Liang, Helin Wei, Shaocheng Xie, Haoran Xu, Weiping Li, Xueli Shi, Paulo Nobre, Yan Pan, Yi Qin, Jeff Dozier, Craig R. Ferguson, Gianpaolo Balsamo, Qing Bao, Jinming Feng, Jinkyu Hong, Songyou Hong, Huilin Huang, Duoying Ji, Zhenming Ji, Shichang Kang, Yanluan Lin, Weiguang Liu, Ryan Muncaster, Patricia de Rosnay, Hiroshi G. Takahashi, Guiling Wang, Shuyu Wang, Weicai Wang, Xu Zhou, and Yuejian Zhu
Geosci. Model Dev., 14, 4465–4494, https://doi.org/10.5194/gmd-14-4465-2021,https://doi.org/10.5194/gmd-14-4465-2021, 2021
Short summary
An observational study of the effects of aerosols on diurnal variation of heavy rainfall and associated clouds over Beijing–Tianjin–Hebei
Siyuan Zhou, Jing Yang, Wei-Chyung Wang, Chuanfeng Zhao, Daoyi Gong, and Peijun Shi
Atmos. Chem. Phys., 20, 5211–5229, https://doi.org/10.5194/acp-20-5211-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-5211-2020, 2020
Short summary
Anomalous holiday precipitation over southern China
Jiahui Zhang, Dao-Yi Gong, Rui Mao, Jing Yang, Ziyin Zhang, and Yun Qian
Atmos. Chem. Phys., 18, 16775–16791, https://doi.org/10.5194/acp-18-16775-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-16775-2018, 2018
Short summary

Related subject area

Climate and Earth system modeling
Assessment of a tiling energy budget approach in a land surface model, ORCHIDEE-MICT (r8205)
Yi Xi, Chunjing Qiu, Yuan Zhang, Dan Zhu, Shushi Peng, Gustaf Hugelius, Jinfeng Chang, Elodie Salmon, and Philippe Ciais
Geosci. Model Dev., 17, 4727–4754, https://doi.org/10.5194/gmd-17-4727-2024,https://doi.org/10.5194/gmd-17-4727-2024, 2024
Short summary
Multivariate adjustment of drizzle bias using machine learning in European climate projections
Georgia Lazoglou, Theo Economou, Christina Anagnostopoulou, George Zittis, Anna Tzyrkalli, Pantelis Georgiades, and Jos Lelieveld
Geosci. Model Dev., 17, 4689–4703, https://doi.org/10.5194/gmd-17-4689-2024,https://doi.org/10.5194/gmd-17-4689-2024, 2024
Short summary
Development and evaluation of the interactive Model for Air Pollution and Land Ecosystems (iMAPLE) version 1.0
Xu Yue, Hao Zhou, Chenguang Tian, Yimian Ma, Yihan Hu, Cheng Gong, Hui Zheng, and Hong Liao
Geosci. Model Dev., 17, 4621–4642, https://doi.org/10.5194/gmd-17-4621-2024,https://doi.org/10.5194/gmd-17-4621-2024, 2024
Short summary
A perspective on the next generation of Earth system model scenarios: towards representative emission pathways (REPs)
Malte Meinshausen, Carl-Friedrich Schleussner, Kathleen Beyer, Greg Bodeker, Olivier Boucher, Josep G. Canadell, John S. Daniel, Aïda Diongue-Niang, Fatima Driouech, Erich Fischer, Piers Forster, Michael Grose, Gerrit Hansen, Zeke Hausfather, Tatiana Ilyina, Jarmo S. Kikstra, Joyce Kimutai, Andrew D. King, June-Yi Lee, Chris Lennard, Tabea Lissner, Alexander Nauels, Glen P. Peters, Anna Pirani, Gian-Kasper Plattner, Hans Pörtner, Joeri Rogelj, Maisa Rojas, Joyashree Roy, Bjørn H. Samset, Benjamin M. Sanderson, Roland Séférian, Sonia Seneviratne, Christopher J. Smith, Sophie Szopa, Adelle Thomas, Diana Urge-Vorsatz, Guus J. M. Velders, Tokuta Yokohata, Tilo Ziehn, and Zebedee Nicholls
Geosci. Model Dev., 17, 4533–4559, https://doi.org/10.5194/gmd-17-4533-2024,https://doi.org/10.5194/gmd-17-4533-2024, 2024
Short summary
Parallel SnowModel (v1.0): a parallel implementation of a distributed snow-evolution modeling system (SnowModel)
Ross Mower, Ethan D. Gutmann, Glen E. Liston, Jessica Lundquist, and Soren Rasmussen
Geosci. Model Dev., 17, 4135–4154, https://doi.org/10.5194/gmd-17-4135-2024,https://doi.org/10.5194/gmd-17-4135-2024, 2024
Short summary

Cited articles

Bacmeister, J. T., Wehner, M. F., Neale, R. B., Gettelman, A., Hannay, C., Lauritzen P. H., Caron, J. M., and Truesdale, J. E.: Exploratory high-resolution climate simulations using the Community Atmosphere Model (CAM), J. Climate, 27, 3073–3099, https://doi.org/10.1175/JCLI-D-13-00387.1, 2014. 
Balaguru, K., Leung, L., R., Van Roekel, L., P., Golaz, J., C., Ullrich, P., A., Caldwell, P., M., Hagos, S., M., Harrop, B., E., and Mametjanov, A.: Characterizing tropical cyclones in the energy exascale earth system model Version 1, J. Adv. Model. Earth Sy., 12, e2019MS002024, https://doi.org/10.1029/2019MS002024, 2020. 
Bao, Q. and He, B.: CAS FGOALS-f3-H model output prepared for CMIP6 HighResMIP highresSST-present, Earth System Grid Federation [data set], https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.3312, 2019a. 
Bao, Q. and He, B.: CAS FGOALS-f3-L model output prepared for CMIP6 HighResMIP highresSST-present, Earth System Grid Federation [data set], https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.12009, 2019b. 
Bao, Q. and Li, J.: Progress in climate modeling of precipitation over the Tibetan Plateau, Natl. Sci. Rev., 7, 486–487, https://doi.org/10.1093/nsr/nwaa006, 2020. 
Download
Short summary
The configuration and simulated performance of tropical cyclones (TCs) in FGOALS-f3-L/H will be introduced firstly. The results indicate that the simulated performance of TC activities is improved globally with the increased horizontal resolution especially in TC counts, seasonal cycle, interannual variabilities and intensity aspects. It is worth establishing a high-resolution coupled dynamic prediction system based on FGOALS-f3-H (~ 25 km) to improve the prediction skill of TCs.